Co to jest doradztwo zawodowe?

 

Poradnictwo zawodowe to oferta skierowana do osób, które chcą poznać swoje predyspozycje zawodowe i zacząć świadomie planować rozwój kariery.

Usługa doradztwa zawodowego służy do pomocy w wyborze ścieżki edukacyjnej i zawodowej, w zależności od bieżącej sytuacji Klienta. Spotkania mogą mieć charakter grupowy lub indywidualny.

W trakcie doradztwa uwzględnia się całokształt sytuacji, w jakiej znajduje się osoba zainteresowana konsultacją: wykształcenie, doświadczenie, kondycja psychofizyczna, zainteresowania, potrzeby i motywacja do wprowadzenia zmian. Całe tło Klienta dopasowuje się do możliwości, jakie oferuje rynek pracy, nie zapominając o najważniejszym: satysfakcji, jaką powinien mieć sam zainteresowany z wprowadzonych zmian.

Dla mnie praca doradcy zawodowego to okazja do pokazania ludziom, że praca może być przyjemnością, jeśli tylko poznamy swoje predyspozycje zawodowe i wybierzemy środowisko, w którym będziemy mogli je rozwijać.

 

Doradztwo zawodowe dla młodzieży?

 

Dla gimnazjalistów, młodzieży oferujemy usługi doradztwa zawodowego, które pozwolą im lepiej poznać siebie. Podjąć decyzję, jaką szkołę wybrać, jaki zawód zdobyć i dowiedzieć się od nas, jak przedstawia się ranking najlepszych szkół w Polsce.

Z uczniami, młodzieżą pracujemy w oparciu o rozmowę doradczą i przy wykorzystaniu najlepszych i rzetelnych testów zawodowych i psychologicznych. Każdego Klienta traktujemy indywidualnie, dlatego zważywszy na poziom samoświadomości uczniów i młodzieży, wybieramy najlepsze narzędzia doradcze.

 

Doradztwo zawodowe dla dorosłych?

 

Jako rekruter i doradca zawodowy z wieloletnim doświadczeniem i praktyką na polskim rynku pracy, pomagam swoim Klientom w określeniu ich predyspozycji zawodowych.  Dostarczam informacji o aktualnych trendach na rynku pracy, przygotowuje merytoryczne i praktycznie do rozmów rekrutacyjnych. Dzielę się wiedzą, jak budować profesjonalny wizerunek pracownika w mediach społecznościowych.

Poprzez kompleksowe podejście do Klienta dostarczam gotowego planu działania z jasno określonymi celami, które Klient może realizować samodzielnie i skutecznie znaleźć wymarzoną pracę.

 

Jakie usługi oferujemy w ramach doradztwa zawodowego?

 

Przygotowanie do rozmowy rekrutacyjnej– zwiększamy Twoje szanse na pozytywne zaprezentowanie się przed rekruterem poprzez odpowiednie przygotowanie. Informujemy, co trzeba zrobić przed spotkaniem, o co będziesz pytany i jak odpowiadać, by zaprezentować się profesjonalnie. Odgrywamy symulacje rozmowy rekrutacyjnej, która nauczy Cię pozytywnie radzić sobie ze stresem i wskaże Twoje mocne i słabe strony. Uświadamiając to sobie zdobędziesz rzeczywistą przewagę nad innymi kandydatami.

 

Redagowanie CV- jeśli wysyłałeś CV do wymarzonych miejsc pracy i pomimo odpowiedzi na ogłoszenia o pracę nie otrzymałeś odpowiedzi, to powiemy Ci, co jest tego powodem. Sprawdzimy, co można zmienić, poprawić, dodać do Twojego CV, żeby było atrakcyjne dla rekrutera. Po rozmowie z Tobą pomożemy Ci przygotować profesjonalne CV z atrakcyjną treścią, która pokaże Twoje najważniejsze osiągnięcia zawodowe.

 

Jak szukać pracy na dzisiejszym rynku zawodowym?– zapoznamy Cię z informacjami o aktualnych źródłach ofert pracy. Podpowiemy w jaki sposób czytać ogłoszenia o pracę i wiedzieć czego dokładnie oczekuje pracodawca, dzięki czemu wybierzesz dla siebie odpowiednie oferty. Nauczymy Cię, jak budować swój wizerunek profesjonalisty w mediach społecznościowych, które są dzisiaj jednym z głównych źródeł pozyskiwania kandydatów.

 

Jakie posiadasz predyspozycje zawodowe? używamy najnowszych narzędzi biznesowych i rzetelnych testów, które wskażą nam Twoje predyspozycje zawodowe i naturalny dla Ciebie sposób funkcjonowania w środowisku zawodowym. Taka wiedza pozwoli Ci się skutecznie odnaleźć na wciąż zmieniającym się rynku pracy. Pracodawcy oczekują elastyczności i zdolności szybkiego dostosowywania się do zmian. Jest to możliwie dzięki samoświadomości i wiedzy o swoich predyspozycjach.

 

 

 

H2: E-DORADZTWO ZAWODOWE:

 

Czym jest e-doradztwo zawodowe?

 

Zmieniającą się technologia narzuca nam zmiany, które dosięgają też rynku pracy. Wzrost potrzeby dostępu do informacji i ilość osób korzystających z technologii wymusza nową formę doradztwa zawodowego, nazywanego e-doradztwem.

Skuteczne doradztwo polega na wspomaganiu i uczeniu kreatywnego podejścia do poszukiwania pracy, rozwoju zawodowego i osobistego. Tym bardziej od doradcy oczekuje się, że będzie on na czasie i wyznaczy Klientom wiedzę o aktualnych trendach rynkowych.

Dzisiejszy rynek pracy zdominowały media społecznościowe i postęp technologiczny. Szybkie tempo życia i czas, który jest na wagę złota, powoduje, że doradztwo zawodowe musi za tym nadążyć.

 

E-doradztwo ułatwia pracę doradcy, oszczędza czas jego i klienta. Każdy może wypełnić kwestionariusze w dogodnym dla siebie miejscu i czasie. Jedyny warunek to dostęp do komputera połączonego z Internetem.

 

E-doradztwo zawodowe jest doskonałym uzupełnieniem standardowego doradztwa i dostarcza narzędzi, które umożliwiają szybkie ustalenie predyspozycji zawodowych klienta. Wszystkie testy dostarczamy Państwu drogą elektroniczną, a rozmowę doradczą przeprowadzamy za pomocą spotkań online.

doradztwo zawodowe 160zł/1h
e – doradztwo zawodowe 160zł/1h