Gallup: co to jest?

 

Instytut Gallupa po 30 latach badań, zaproponował prostą drogę do rozwoju kompetencji, prowadzącą do doskonałości, również na ścieżce zawodowej.

 

Opracował narzędzie: Model CliftonStrenghtsFinder, które zakłada istnienie 34 talentów, które określają nasze mocne strony i predyspozycje. 5 z nich może odpowiadać za dominujące wzorce naszego zachowania, myślenia i odczuwania.

 

Wg teorii Gallupa talenty posiadamy wszyscy.

 

Talentem nazywamy każdy powtarzający się wzorzec myślenia, odczuwania lub zachowania, który może znaleźć pożyteczne zastosowanie.

 

Jaka korzyść dla zespołów niesie używanie narzędzia Gallup?

 

Model CliftonStrenghtsFinder pozwala diagnozować talenty, jakie posiadają indywidualne jednostki i zespoły składające się z co najmniej 2 ludzi. Co się stanie, kiedy za pomocą narzędzia zweryfikujemy talenty wszystkich osób w zespole?

 

Zwiększymy świadomość wszystkich członków zespołu, wskażemy im w czym są dobrzy, co jest ich naturalną predyspozycją i poinformujemy, w czym jest dobry ich kolega z zespołu.
Świadomy zespół za pomocą tego narzędzia będzie mógł skutecznie planować pracę, dzielić zasoby, oszacować ryzyko i czas wykonania zadań, przewidując jakie posiada zasoby w zespole. Pozna mocne strony kolegów i zdobędzie wiedzę, jak motywować siebie i innych. Otrzyma narzędzia i niezbędne informacje potrzebne do rozwoju kompetencji, dowie się, jak zbudować efektywny i samoorganizujący zespół.

 

Jak pracujemy przy użyciu Gallupa?

 

Za pomocą testu, modelu Model CliftonStrenghtsFinder diagnozujemy pracowników firmy lub wytypowane zespoły i działy firmy. Następnie wyjaśniamy i wyposażamy w wiedzę o talentach, wszystkich przebadanych testem. Osiągamy to przez prowadzenie warsztatów wzbogaconych o specjalne ćwiczenia i zadania, które utrwalają wiedzę i dostarczają praktycznych umiejętności, gotowych do zastosowania w codziennej współpracy i zarządzaniu.

 

Ofertę tworzymy indywidualnie, zapraszamy do kontaktu.