Czym jest warsztat rozwoju osobistego?

Prowadzę szkolenia i warsztaty rozwoju osobistego, w ramach których inspiruję i pomagam odkrywać potencjał. Wspieram w rozwoju osobistym, który dotyczy różnych obszarów funkcjonowania: zawodowego, prywatnego, rodzinnego. Warsztat skierowany jest do wszystkich osób zainteresowanych zwiększeniem samoświadomości, zdobyciem wiedzy i umiejętności, które przyczynią się do osiągnięcia sukcesu lub okażą się np. niezbędne dla otrzymania awansu zawodowego.

 

Zarządzanie sobą w czasie – to warsztat, który przyczyni się do odkrycia Twojego potencjału i zaangażowania. Zarządzanie sobą w czasie to coś więcej niż dobra organizacja czasu, to skuteczny sposób na realizację Twoich celów i utrzymanie wysokiego poziomu motywacji. Stanie się to możliwie, gdy odkryjesz, co robisz dobrze, co jest Twoją pasją, a jakie działania odsuwają Cię od osiągnięcia wymarzonych celów.

 

Asertywność –  warsztat służy rozwoju postawy asertywnej, która objawia się świadomością własnych praw i postępowania zgodnie z nimi przy jednoczesnym zachowaniu dobrych relacji z otoczeniem. W trakcie warsztatu nauczysz się odmawiania innym, wyrażania próśb i oczekiwań, przyjmowania i wyrażania krytyki, prezentowania siebie w pozytywny sposób oraz obrony własnych przekonań.

 

Zostań Liderem – warsztat skierowany jest dla osób, które czują, że rola Lidera/Kierownika jest dla nich naturalna i chętnie podejmują się odpowiedzialności związanej z przewodzeniem ludziom, zespołom. W trakcie takiego warsztatu nabywa się wiedzy z obszaru zarządzania ludźmi, skutecznej motywacji, planowania i budowania strategii. Zrozumiesz, jak ważna jest wizja, określanie celów i jasne formułowanie oczekiwań. Nauczysz się rozwiązywać konflikty i zdobywać zaufanie współpracowników.