Gallup: co to jest?

 

Instytut Gallupa po 30 latach badań, zaproponował prostą drogę do rozwoju kompetencji, prowadzącą do doskonałości, również na ścieżce zawodowej.

Opracował narzędzie: Model CliftonStrenghtsFinder, które zakłada istnienie 34 talentów, określających nasze mocne strony i predyspozycje. 5 z nich może odpowiadać za dominujące wzorce naszego zachowania, myślenia i odczuwania.

Wg teorii Gallupa talenty posiadamy wszyscy.

Talentem nazywamy każdy powtarzający się wzorzec myślenia, odczuwania lub zachowania, który może znaleźć pożyteczne zastosowanie.

 

Gallup: jak stosować?

 

Gallup, czyli Model CliftonStrenghtsFinder wykorzystujemy do odkrycia i nazwania talentów, które posiadamy. Test służy nam do zbudowania świadomość swoich mocnych stron.

 

Z testu możemy skorzystać w wersji online na stronie:

https://www.gallupstrengthscenter.com/Purchase/

 

Znajdziemy tam pakiet za 15$, który zbada 5 dominujących u nas talentów, są również pakiety, które wskażą nam kolejność występowania wszystkich 34 talentów.

 

Teoria Gallupa zakłada, że mamy dostęp do wszystkich talentów, ale pierwsze 5 występuje w naszym zachowaniu najczęściej i ma dominujący wpływ na nasze wybory, wzorce myślenia.

 

Przechodząc do wypełnienia testu otrzymamy 180 pytań, na każde z pytań mamy 20 sekund na odpowiedź- nie jest to dużo, ale wystarczająco, żeby udzielić odpowiedzi zgodnej z prawdą.

 

Pytania dotyczą nas samych, dlatego autor testu uznał, że jest to czas, który pozwoli uniknąć sytuacji, w której zastanawiając się nad wyborem prawidłowej odpowiedzi zaczniemy zaznaczać odpowiedzi życzeniowe.

 

Gallup i wyniki testu, jakie mam talenty?

 

Po wykonaniu testu otrzymamy wynik, który w zależności od wybranego pakietu da nam informację o tym, jakie talenty posiadamy. Wyniki otrzymujemy w języku angielskim i zawiera on krótki opis posiadanych talentów. Np.:

 

Strateg – osoba ta potrafi dostrzec schemat i odnaleźć się tam, gdzie inni widzą chaos; tworzy plan działania rozpatrując alternatywne drogi postępowania; ocenia potencjalne przeszkody i wybiera najlepszą formę ataku.

 

Indywidualizacja – dla osoby tej najbardziej intrygująca jest niepowtarzalność; wnikliwie wychwytuje to co w ludziach jest wyjątkowe i wyróżniające; wie, co kogo ucieszy, jakie kto ma mocne strony i potrzeby, co komu najlepiej wychodzi; umie dobrać efektywny zespół.

 

Wizjoner – osobę tę fascynuje przyszłość; marzy o lepszym życiu, ludziach, świecie – to ją ciągle inspiruje do tworzenia wizji przyszłych zdarzeń; tworzy obrazy, które przyciągają innych ludzi, gdyż napełniają energią i nadzieją.

 

Czy Akademia Rozwoju świadczy usługi z wykorzystywaniem testu i modelu CliftonStrenghtsFinder, Gallupa?

 

Akademia rozwoju specjalizuje się doradztwie zawodowym i rozwoju warsztatu umiejętności miękkich i zawodowych.

 

Model ten używamy w doradztwie i poradnictwie indywidualnym, jak również w biznesie budując skuteczne i świadome zespoły.

 

Klientom indywidualnym oferujemy usługi, które obejmują warsztat rozwojowy przy użyciu narzędzia CliftonStrenghtsFinder. Wspólnie z nami można poznać swoje talenty, zrozumieć ich wpływ na zachowanie i sposób myślenia, poznać powody swoich decyzji, wyborów i motywacji, które były dla nas niezrozumiałe. Warsztat z nami dostarczy umiejętności świadomego zarządzania swoimi mocnymi stronami i pozwoli wykorzystać je w praktyce.

 

Ponadto oferujemy szkolenia dla firm, które pozwalają diagnozować talenty pracowników i zarządzać nimi w sposób efektywny dla firmy i samych pracowników.