Szkolenia dla firm

Czym są szkolenia dla pracowników firmy?

 

Szkolenia dla firm to jedna z dostępnych form dokształcania i rozwoju pracownika. Szkolenie prowadzić może wewnętrzna jednostka np. Dział HR, Dział Szkoleń lub firma zewnętrzna specjalizująca się w szkoleniach.

 

Szkolenia dzielimy na specjalistyczne – zawodowe, z zakresu kompetencji miękkich, szkolenia BHP i językowe:

 

 • Szkolenia zawodowe dla pracowników najczęściej przeprowadza się za pośrednictwem firmy zewnętrznej, przez wyspecjalizowane firmy szkoleniowe. Podczas takiego szkolenia pracownik poszerza posiadaną wiedzę i zyskuje nowe umiejętności, które może następnie wykorzystać w pracy.
 • Szkolenia BHP zostały określone jako obowiązkowe przez Kodeks Pracy (art. 2373 § 21)  i ustawy, szkolenia z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy, które przejść musi każdy pracownik rozpoczynający pracę. Szkolenia BHP przeprowadzić może tylko osoba uprawniona.
 • Szkolenia miękkie dotyczą najczęściej obszarów i zachowań, które mają za zadanie umożliwić pracownikowi efektywniejszą pracę. Najbardziej znany przykład szkoleń miękkich to szkolenie z komunikacji, autoprezentacja, radzenie sobie ze stresem. Ten rodzaj szkoleń można realizować z pomocą trenera wewnętrznego lub firmy zewnętrznej, która posiada wykwalifikowanych trenerów.
 • Szkolenia językowe uzupełniają kompetencje pracownika z zakresu języka obcego. Mogą być realizowane wewnętrznie lub zewnętrznie. Decyzja o szkoleniu z języka obcego zapada z różnych powodów: konieczności używania języka obcego w pracy, co wymaga uzupełnienia kwalifikacji zawodowych lub jako dodatkowy benefit, wynagrodzenie dla pracownika za jakiego zaangażowanie.

 

Szkolenia dla pracowników odbywają się w formie warsztatów lub wykładów prowadzonych bezpośrednio przez trenera prowadzącego szkolenie. Znana jest też forma szkoleń realizowanych on-line, kiedy to pracownik może w nich uczestniczyć w miejscu pracy, z domu lub z podróży służbowej.

 

Korzyści ze szkolenia dla firmy?

 

Uczestnictwo w szkoleniach to korzyść dla obu stron: pracownika i pracodawcy – pracownik się rozwija, a pracodawca wykorzystuje nabyte przez niego umiejętności.

Inwestowanie w ludzi jest odpowiednim kierunkiem, który pozwoli zachować firmom stałą kadrę. Pracownicy po udziale w szkoleniach zdobywają nową wiedzę, pogłębiając w ten sposób umiejętności uczą się innowacyjności, która wyzwala się w nich przez wykształcenie zdolności samodzielnego działania. Ponadto pracownik uczy się współpracy i nabywa zdolności rozwiązywania konfliktów. Wszystkie te korzyści przyczyniają się do lepszego środowiska pracy, efektywniejszej współpracy między ludźmi i zwiększonego potencjału pracowników, który spowoduje wzrost przedsiębiorstwa.

 

Jakie szkolenia dla firm proponuje Akademia Rozwoju?

 

Akademia rozwoju proponuje szkolenia w formie warsztatów. Zdobywa się kompetencje i wiedzę, którą można w praktyce wykorzystać w życiu zawodowym i firmowym. Nasze szkolenia związane są z wiedzą specjalistyczną:

 

 • Szkolenia sprzedażowe
 • Obsługa Klienta
 • Rekrutacja

 

Oferujemy też szkolenia z kompetencji miękkich:

 

 • Zarządzanie sobą w czasie
 • Komunikacja
 • Zmotywowany zespół

 

Programy naszych szkoleń tworzymy na miarę potrzeb i oczekiwań Klientów.

Każde przedsiębiorstwo, miejsce pracy posiada własną specyfikę pracy oraz odmienne środowisko i ludzi, dlatego szkolenia planujemy indywidualnie, na podstawie przedstawionych oczekiwań i informacji o firmie.

 

Mentoring osobisty menedżerów

Czym jest mentoring?

 

Zazwyczaj jest to kilkunastotygodniowy lub kilkumiesięczny proces polegający na współpracy z mentorem, który jest ekspertem w procesach związanych z zarządzaniem: wprowadzaniem zmian, motywacją, rozwojem kadry zarządzającej średniego i wyższego szczebla.

 

Kiedy firmy sięgają po współpracę z Akademią rozwoju w ramach mentoringu?

 

Mentor to osoba, która posiada doświadczenie i wiedzę na kilku polach, co pozwala mu skutecznie współpracować z kadrą menedżerską, która zmaga się z procesem zmian, wdrażaniem nowych wartości i rozwiązaniami organizacyjnymi, mającymi doprowadzić przedsiębiorstwo do założonych celów.

 

Firmy korzystają z usług rozwoju Mentoringu, kiedy planują przygotować swoich menedżerów do planowania ścieżek kariery/rozwoju pracowników.

Nasza profesjonalna pomoc jest też potrzebna podczas przygotowań do wdrożenia innowacyjnych systemów motywacji i zarządzania, a także w celach dostarczenia wiedzy o zarządzaniu i komunikacji dla menedżerów, którzy zarządzają zespołami i odpowiadają za cele biznesowe firmy.

 

Usługa Mentoring osobisty menedżerów:

 

Skierowana jest do małych, średnich i dużych przedsiębiorstw, które mają za cel stworzyć dobrze prosperujące przedsiębiorstwo, gdzie każdy z pracowników ma jasno określone cele, wizje oraz przestrzeń do efektywnej pracy.

 

Naszą rolą w tej współpracy jest dostarczenie niezbędnej wiedzy, technik i doświadczenia, które pozwolą osiągnąć Wasze ambitne cele i przestrzec przed popełnieniem błędów związanych z umiejętnym zarządzaniem zasobami ludzkimi.

 

Plan działania i ofertę tworzymy w oparciu o oczekiwania i cele firmy, które umożliwiają nam wdrożenie planu skutecznego i przyspieszającego realizację założeń firmy.

 

Za cel stawiamy sobie pogodzenie potrzeb biznesowych z potrzebami pracowników i utrudnieniami wynikających z wprowadzanych zmian organizacyjnych.

Gallup dla zespołów

Gallup: co to jest?

 

Instytut Gallupa po 30 latach badań, zaproponował prostą drogę do rozwoju kompetencji, prowadzącą do doskonałości, również na ścieżce zawodowej.

 

Opracował narzędzie: Model CliftonStrenghtsFinder, które zakłada istnienie 34 talentów, które określają nasze mocne strony i predyspozycje. 5 z nich może odpowiadać za dominujące wzorce naszego zachowania, myślenia i odczuwania.

 

Wg teorii Gallupa talenty posiadamy wszyscy.

 

Talentem nazywamy każdy powtarzający się wzorzec myślenia, odczuwania lub zachowania, który może znaleźć pożyteczne zastosowanie.

 

Jaka korzyść dla zespołów niesie używanie narzędzia Gallup?

 

Model CliftonStrenghtsFinder pozwala diagnozować talenty, jakie posiadają indywidualne jednostki i zespoły składające się z co najmniej 2 ludzi. Co się stanie, kiedy za pomocą narzędzia zweryfikujemy talenty wszystkich osób w zespole?

 

Zwiększymy świadomość wszystkich członków zespołu, wskażemy im w czym są dobrzy, co jest ich naturalną predyspozycją i poinformujemy, w czym jest dobry ich kolega z zespołu.
Świadomy zespół za pomocą tego narzędzia będzie mógł skutecznie planować pracę, dzielić zasoby, oszacować ryzyko i czas wykonania zadań, przewidując jakie posiada zasoby w zespole. Pozna mocne strony kolegów i zdobędzie wiedzę, jak motywować siebie i innych. Otrzyma narzędzia i niezbędne informacje potrzebne do rozwoju kompetencji, dowie się, jak zbudować efektywny i samoorganizujący zespół.

 

Jak pracujemy przy użyciu Gallupa?

 

Za pomocą testu, modelu Model CliftonStrenghtsFinder diagnozujemy pracowników firmy lub wytypowane zespoły i działy firmy. Następnie wyjaśniamy i wyposażamy w wiedzę o talentach, wszystkich przebadanych testem. Osiągamy to przez prowadzenie warsztatów wzbogaconych o specjalne ćwiczenia i zadania, które utrwalają wiedzę i dostarczają praktycznych umiejętności, gotowych do zastosowania w codziennej współpracy i zarządzaniu.

 

Ofertę tworzymy indywidualnie, zapraszamy do kontaktu.

Usługi HR i rekrutacji

Czym jest usługa HR, zarządzanie zasobami ludzkimi?

 

Z branżą HR jestem związana blisko 10 lat i to, co zauważam na polskim rynku to brak wiedzy o tym, czym jest HR i co może zrobić dla biznesu polskich przedsiębiorców.

 

HR, czyli zarządzanie zasobami ludzkimi to nic innego, jak proces, który realizuje się za pomocą odpowiednich narzędzi, które wybiera się odpowiednio do strategii, jaką przyjęła firma.

Drugim, równie ważnym zadaniem w ramach zarządzania zasobami ludzkimi jest bycie buforem pomiędzy właścicielem firmy lub Zarządem a pracownikiem.

 

HR proponuje firmie narzędzia, np. system oceny kompetencji, narzędzia usprawniające codzienną pracę w ramach rekrutacji pracowników, jak również budowanie wizerunku firmy.

 

Skuteczny dział HR potrafi zbudować odpowiedni kanał komunikacji między pracodawcą a pracownikiem. Dostarcza wykwalifikowanych, zaangażowanych pracowników i ma wpływ na to, że Zarząd płaci odpowiednie wynagrodzenie, które jest akceptowalne dla firmy. Pracownicy natomiast mają pracę, która jest dla nich atrakcyjna i dobrze płatna.

 

Nie zawsze udaje się pogodzić oczekiwania pracodawcy (biznes) z oczekiwaniami pracowników, ale to jest właśnie nieoceniona rola HR, który poprzez swój profesjonalizm potrafi wyważyć potrzeby obu stron i znaleźć złoty środek.

 

Jakie usługi w ramach HR świadczy dla firm Akademia Rozwoju?

 

 • Outsourcing usług HR: tworzenie zespołów, które są wykwalifikowane i gotowe do pełnienia wszystkich funkcji HR w Państwa firmie: HR twardy, HR miękki.
 • Rekrutacja pracowników każdego szczebla: specjalizujemy się w kilku branżach np. IT, usługi i sprzedaż, marketing, branża kosmetyczna, bankowość.
 • Headhunting
 • Budowanie wizerunku pracodawcy
 • Tworzenie systemów ocen, motywacji, kompetencji
 • Szkolenia specjalistyczne (zawodowe), szkolenia miękkie
 • Mentoringi dla menedżerów: kurs początkujący i zaawansowany
 • Audyt: masz dział HR i uważasz, że nie działa prawidłowo? Zweryfikujemy, co się dzieje i przygotujemy dla Ciebie plan naprawy.

TEST