Mentoring osobisty Menedżerów

Czym jest mentoring?

 

Zazwyczaj jest to kilkunastotygodniowy lub kilkumiesięczny proces polegający na współpracy z mentorem, który jest ekspertem w procesach związanych z zarządzaniem: wprowadzaniem zmian, motywacją, rozwojem kadry zarządzającej średniego i wyższego szczebla.

 

Kiedy firmy sięgają po współpracę z Akademią rozwoju w ramach mentoringu?

 

Mentor to osoba, która posiada doświadczenie i wiedzę na kilku polach, co pozwala mu skutecznie współpracować z kadrą menedżerską, która zmaga się z procesem zmian, wdrażaniem nowych wartości i rozwiązaniami organizacyjnymi, mającymi doprowadzić przedsiębiorstwo do założonych celów.

 

Firmy korzystają z usług rozwoju Mentoringu, kiedy planują przygotować swoich menedżerów do planowania ścieżek kariery/rozwoju pracowników.

Nasza profesjonalna pomoc jest też potrzebna podczas przygotowań do wdrożenia innowacyjnych systemów motywacji i zarządzania, a także w celach dostarczenia wiedzy o zarządzaniu i komunikacji dla menedżerów, którzy zarządzają zespołami i odpowiadają za cele biznesowe firmy.

 

Usługa Mentoring osobisty menedżerów:

 

Skierowana jest do małych, średnich i dużych przedsiębiorstw, które mają za cel stworzyć dobrze prosperujące przedsiębiorstwo, gdzie każdy z pracowników ma jasno określone cele, wizje oraz przestrzeń do efektywnej pracy.

 

Naszą rolą w tej współpracy jest dostarczenie niezbędnej wiedzy, technik i doświadczenia, które pozwolą osiągnąć Wasze ambitne cele i przestrzec przed popełnieniem błędów związanych z umiejętnym zarządzaniem zasobami ludzkimi.

 

Plan działania i ofertę tworzymy w oparciu o oczekiwania i cele firmy, które umożliwiają nam wdrożenie planu skutecznego i przyspieszającego realizację założeń firmy.

 

Za cel stawiamy sobie pogodzenie potrzeb biznesowych z potrzebami pracowników i utrudnieniami wynikających z wprowadzanych zmian organizacyjnych z dalszym kształceniem i wyborem przyszłego zawodu.