Szkolenia Dla Firm

Czym są szkolenia dla pracowników firmy?

 

Szkolenia dla firm to jedna z dostępnych form dokształcania i rozwoju pracownika. Szkolenie prowadzić może wewnętrzna jednostka np. Dział HR, Dział Szkoleń lub firma zewnętrzna specjalizująca się w szkoleniach.

 

Szkolenia dzielimy na specjalistyczne – zawodowe, z zakresu kompetencji miękkich, szkolenia BHP i językowe:

 

  • Szkolenia zawodowe dla pracowników najczęściej przeprowadza się za pośrednictwem firmy zewnętrznej, przez wyspecjalizowane firmy szkoleniowe. Podczas takiego szkolenia pracownik poszerza posiadaną wiedzę i zyskuje nowe umiejętności, które może następnie wykorzystać w pracy.
  • Szkolenia BHP zostały określone jako obowiązkowe przez Kodeks Pracy (art. 2373 § 21)  i ustawy, szkolenia z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy, które przejść musi każdy pracownik rozpoczynający pracę. Szkolenia BHP przeprowadzić może tylko osoba uprawniona.
  • Szkolenia miękkie dotyczą najczęściej obszarów i zachowań, które mają za zadanie umożliwić pracownikowi efektywniejszą pracę. Najbardziej znany przykład szkoleń miękkich to szkolenie z komunikacji, autoprezentacja, radzenie sobie ze stresem. Ten rodzaj szkoleń można realizować z pomocą trenera wewnętrznego lub firmy zewnętrznej, która posiada wykwalifikowanych trenerów.
  • Szkolenia językowe uzupełniają kompetencje pracownika z zakresu języka obcego. Mogą być realizowane wewnętrznie lub zewnętrznie. Decyzja o szkoleniu z języka obcego zapada z różnych powodów: konieczności używania języka obcego w pracy, co wymaga uzupełnienia kwalifikacji zawodowych lub jako dodatkowy benefit, wynagrodzenie dla pracownika za jakiego zaangażowanie.

 

Szkolenia dla pracowników odbywają się w formie warsztatów lub wykładów prowadzonych bezpośrednio przez trenera prowadzącego szkolenie. Znana jest też forma szkoleń realizowanych on-line, kiedy to pracownik może w nich uczestniczyć w miejscu pracy, z domu lub z podróży służbowej.

 

Korzyści ze szkolenia dla firmy?

 

Uczestnictwo w szkoleniach to korzyść dla obu stron: pracownika i pracodawcy – pracownik się rozwija, a pracodawca wykorzystuje nabyte przez niego umiejętności.

Inwestowanie w ludzi jest odpowiednim kierunkiem, który pozwoli zachować firmom stałą kadrę. Pracownicy po udziale w szkoleniach zdobywają nową wiedzę, pogłębiając w ten sposób umiejętności uczą się innowacyjności, która wyzwala się w nich przez wykształcenie zdolności samodzielnego działania. Ponadto pracownik uczy się współpracy i nabywa zdolności rozwiązywania konfliktów. Wszystkie te korzyści przyczyniają się do lepszego środowiska pracy, efektywniejszej współpracy między ludźmi i zwiększonego potencjału pracowników, który spowoduje wzrost przedsiębiorstwa.

 

Jakie szkolenia dla firm proponuje Akademia Rozwoju?

 

Akademia rozwoju proponuje szkolenia w formie warsztatów. Zdobywa się kompetencje i wiedzę, którą można w praktyce wykorzystać w życiu zawodowym i firmowym. Nasze szkolenia związane są z wiedzą specjalistyczną:

 

  • Szkolenia sprzedażowe
  • Obsługa Klienta
  • Rekrutacja

 

Oferujemy też szkolenia z kompetencji miękkich:

 

  • Zarządzanie sobą w czasie
  • Komunikacja
  • Zmotywowany zespół

 

Programy naszych szkoleń tworzymy na miarę potrzeb i oczekiwań Klientów.

Każde przedsiębiorstwo, miejsce pracy posiada własną specyfikę pracy oraz odmienne środowisko i ludzi, dlatego szkolenia planujemy indywidualnie, na podstawie przedstawionych oczekiwań i informacji o firmie.